Platformlar

Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’ler mevcut işletmelerin %99,8’ini oluşturmakta, yıllık 8,9 trilyon liralık cironun %65,5’ini gerçekleştirmekte ve toplam istihdamın da %73,8’ini sağlamaktadır. Ancak Türkiye ekonomisine önemli derecede katkı sağlayan bu işletmeler mevcut yoğun ve şiddetli rekabet ortamında faaliyetlerini yürütürken çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve çözüm üretmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca büyük işletmelerin sermaye, insan kaynakları, AR-Ge ve teknoloji gibi imkanlarına da sahip olamadıkları için rekabet etmek için esneklik ve inovasyon faaliyetlerine yönelmeleri gerekmektedir. Rekabet avantajı sağlamada KOBİ’lerin önemli bir kurtarıcısı olan inovasyon faaliyetleri de bir işletmenin tek başına yerine getirmesi neredeyse imkansız olan bir çok aşamayı gerektirmektedir. Bu açıdan araştırmayı, laboratuvar çalışmalarını, tedariki, üretimi, dağıtımı ve pazarlamayı farklı ama uzman işletmelerin yerine getirmesi daha mantıklı olabilecektir. Dahası çeşitli sorunların çözümünde işletmelerin birbirlerine yardımcı olup yol gösterebilecekleri, birbirlerine örnek olabilecekleri, birbirlerinin yeteneklerini geliştirebilecekleri ve bilgi, sermaye, teknoloji, Ar-Ge, makine, ekipman gibi unsurlar açısından paylaşıma dayalı işbirliği odaklı bir dayanışma zemini katma değerli faaliyetleri de arttıracaktır.

Diğer taraftan hem mevcut hem de yeni ve inovatif ürünlerin gerek iç gerekse de dış pazarlara sunulması ayrı bir yetenek gerektirmektedir. Özellikle de ihracat konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmayan işletmelerin istese de uluslararası pazarlarda başarıyı yakalaması çok zor gözükmektedir. Bu noktada Co-One’ın sahip olduğu bilgi, deneyim ve uluslararası network sayesinde ürünlerin uluslararası pazarlara sunulması başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Özellikle alt platformlar sayesinde hem platform içi hem de platformlar arası iletişim ve işbirliği imkanı sağlayan Co-One inovatif çözüm ortaklığı platformu; yapısı ile küçük, orta ve büyük işletmelere profesyonellik katarak rekabet üstünlüğü sunmaktadır.  Bir işbirliğinin oluşumunda ise güven ve partner uyumluğu çok önemlidir. Bu konuda Co-One inovatif çözüm ortaklığı platformu, çözüm ortaklarına gerçekleştirecekleri projeler için en uygun partnerleri bulmalarını sağlayarak sağlıklı bir şekilde iletişim, işbirliği, eğitim, danışmanlık, ar-ge ve ticaret ilişkilerinin ortaya çıkmasını desteklemektedir.  Böylece işletmelerin işbirliğine dayalı bir güç birliği oluşturmaları kolaylaştırılarak invovasyon, üretim ve ihracat açısından rekabetçi pozisyon almaları başarılabilecektir.

Co-One Trading

Co-One ailesinin ticaret üzerine kurulmuş platformudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İnovatif İşbirliği

Co-One ailesinin araştırma, eğitim ve danışmanlık üzerine kurulmuş platformudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mevlana Education

Co-One ailesinin akademik eğitim danışmanlığı üzerine kurulmuş platformudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Argedemi

Co-One ailesinin araştırma, eğitim ve danışmanlık üzerine kurulmuş platformudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sizler de daha hızlı, etkili ve doğru kararlar alarak günümüz rekabet şartlarına ayak uydurma noktasında yüksek esneklik gücü kazanmış işletmelerden olmak istiyorsanız sizi de Co-One ailesine bekliyoruz.